การเคลือบฟลูออไรด์ (Topical Fluoride)

  

 

       การเคลือบฟลูออไรด์ เป็นการป้องกันและลดการผุของฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยฟลูออไรด์จะเข้าไปเสริมในชั้นผิวฟัน ทำให้ฟันต้านทานต่อการเกิดฟันผุได้ดีขึ้น 

       การเคลือบฟลูออไรด์ ทำโดยทันตแพทย์ซึ่งจะใช้เวลาในการเคลือบ 1-4 นาที ขึ้นอยู่กับชนิดของฟลูออไรด์

       และการเคลือบฟลูออไรด์ จะเริ่มทำในเด็กที่มีฟันขึ้นแล้ว และมีความพร้อม ซึ่งจะประมาณ 3 ขวบขึ้นไป

                 

Visitors: 6,643