ฟันคุด (Impacted tooth)

         

คือฟันที่ขึ้นมาชนกับฟันที่อยู่ข้างๆ ทำให้ฟันซี่นั้นไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้อย่างเต็มที่

หรือไม่ขึ้นในช่องปากเลย และมักจะเกิดกับฟันกรามซี่สุดท้าย เมื่อมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

   อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าเราปล่อยฟันคุดไว้

      - ฟันผุ , มีกลิ่นปาก

       - เกิดถุงน้ำ 

       - เป็นอันตรายต่อขากรรไกร

       - ติดเชื้อ ,ลุกลาม   

 

เมื่อมีฟันคุดแล้ว ควรรีบนำออก

 

 

 


 

Visitors: 6,643