ฟอกฟันขาว (Tooth Whitening)

 
  


  การฟอกฟันขาว คือการใช้น้ำยา เข้าไปเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเนื้อฟัน

  ไม่ได้ขัดผิวฟันให้บางลง และไม่ได้ทำให้ฟันแข็งแรงลดลง

       การฟอกฟันขาว มีการรักษา 2 แบบ

       1. ฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ ในคลินิก จะใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

       2. ฟอกสีฟันขาวที่บ้าน โดย ..

          ครั้งที่ 1 ผู้รับบริการมาพิมพ์ปาก เพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล 

          ครั้งที่ 2 มารับถาดฟอกฟันเฉพาะบุคคล พร้อมกับเจลฟอกฟันขาว

 
 
 
Visitors: 6,643