ฟันปลอม

        ฟันปลอม คือ การใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป แบ่งเป็น 2 ชนิด

1. ฟันปลอมถอดได้ ตัวฟันปลอมที่ลักษณะเป็นชิ้นงาน และเมื่อใส่แล้ว 

ผู้ใส่ต้องถอดฟันปลอมออกมาทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประมานอาหาร

และต้องถอดออกมาแช่น้ำในเวลานอนตอนกลางคืน

 2. ฟันปลอมติดแน่น เป็นฟันปลอมที่ยึดติดในช่องปาก ไม่ต้องถอดออกมาทำความสะอาด

รับแรงบดเคี้ยวได้ดีกว่าแบบถอดได้ ได้แก่ 

       1. สะพานฟัน (ครอบฟัน)

       2. รากฟันเทียม

 

Visitors: 6,643