รักษารากฟัน (Root Canal Treatment)

 

 การรักษารากฟัน คือ การรักษาโพรงฟันและคลองรากฟันที่อักเสบ ให้หายอักเสบ สะอาด ปราศจากเชื้อโรค 

 จากนั้นจึงอุดคลองรากและบูรณะตัวฟันต่อไป

      สาเหตุ

     ส่วนใหญ่ คือฟันที่ผุลึกมากจนทะลุโพรงประสาทฟัน

     บางส่วน คือ ฟันแตก,ร้าว,และสึกจนทะลุโพรงประสาทฟัน

   ขั้นตอนการรักษา

     - กรอแต่งฟันเพื่อทำให้เข้าไปรักษาในโพรงฟันได้

     - ล้าง,ใส่ยา เพื่อฆ่าเชื้อโรค และทำให้ฟันหายอักเสบ

     - อุดคลองรากฟัน


   ** โดยปกติใช้เวลาประมาณ 3-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวน รูปร่างของรากฟัน และสภาพการติดเชื้อ

Visitors: 6,649