จัดฟัน (Orthodontic)

 

      การจัดฟัน คือ การรักษาความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันในช่องปาก 

โดยการจัดฟันจะมีการเคลื่อนที่ของฟันไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อเรียงฟันให้ดีขึ้น และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

      การเรียงตัวและการสบฟันที่ดีขึ้น เพื่อให้การบดเคี้ยวมีประสิทธิภาพ 

ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฟันผุและโรคเหงือก และยังอาจช่วยเสริมบุคลิกภาพอีกด้วย

Visitors: 6,645